İLETİŞİM : 0530 120 47 97

Gayb

Gayb, gizli olan, görünmeyen demektir. İki türlü gayb vardır. Mutlak gayb ve izafi gaybtır. Mutlak gaybı Allah’tan başkası bilemez. İzafi gayb ise, ilim sahibi olanların bilebildiği gaybtır. Fakat Allah dilerse bazı ilim sahibi kişiler, insan ilmine gizli olan gaybı da bilebilmektedir. ‘Gaybı bilen O’dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez. Ancak razı olduğu elçiye gösterir. O elçinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar.’ Cin süresi 72/25-26) ayetlerinde bildirmiştir.

Cenabı hak bazı veli kullarına başkalarının göremedikleri noktaları gösterir.

Mutlak Gayb sadece Allah’a mahsustur. Peygamberlerin, velilerin, ve evliyaların bildikleri ise, mutlak gayba göre oldukça sınırlı olan izafi gaybdir. İzafi gaybıda bilmek yine ancak Allah'ın bildirmesi ile mümkün olmaktadır.