İLETİŞİM : 0530 120 47 97

Metafizik Nedir

Metafizik, fizik ötesi anlamına gelir. Metafiziğin araştırma konusu, kainat, varlık, ruh, melek, cin, şeytan, boyutlardır.

Metafizik, ilk olarak Hz. İsa'dan önceki 1. yüzyılda, Andronikos tarafından ortaya çıkarılmıştır. Andronikos, Aristoteles'in yazılarını bir araya getirmiş buna fizik ötesi anlamına gelen metafizik adını vermiştir.

Aristoteles'in yapıtında geçen metafizik konuları, duyuları ve algıları aşan konular olduğu için yani fizik ötesi konuları içerdiğinden metafiziğin konuları olarak kabul edilmiştir.

Aristotelesin, bu yapıtında incelenen konular “ilk felsefe”(metafizik) olarak kabul edilmiştir. İlk felsefe, yani metafizik, varlığı, var olmanın koşullarını, var olanların en üst katında olan en yetkin varlığı yani Tanrıyı ele alarak açıklamıştır.

Metafizik kısaca gözle görünmeyen fizik ötesi alemi ve boyutları içine alan kainat, varlık, ruh, şeytan, cinler, melekler gibi kavramaları açıklayan kavramlar bütünüdür.