İLETİŞİM : 0530 120 47 97

Mührü Süleyman

Mührü Süleyman, Hz Süleyman'a atfedilen altı köşeli yıldızı içeren mühürdür. Bu yıldız Yahudiler tarafından da Davud Yıldızı, Davut mührü olarak ta anılmaktadır. Süleyman Mührü'nün tarihçesi İlk Hz. Adem Peygamber ile başlamıştır. Hz Adem Peygamber yeryüzüne gönderildiğinde Cebrail tarafından kendisine bir yüzük verilmişti. Bu yüzüğün üzerinde bulunan işaret, Anadolu mimarisinde ve tarihte bir çok çoğrafyada kullanılmış olan sekiz köşeli yıldızdı. Daha sonra Hz. Adem Peygamber vefat edince bu yüzük Cebrail a.s ile yeniden geldiği yere cennete götürülmüştür.

Allah'ın izni ile Cebrail a.s Davud Peygamber’e elindeki yüzükle birlikte 10 adet soru verdi.“Bu 10 adet soruyu çocuklarının hepsine sor ve içlerinden kim sorularının tamamına doğru cevap verirse yüzüğü ona ver,” dedi. Hz. Davud Peygamber, halkını toplayarak Cebrail a.sı'n kendisine söylediklerini söyleyerek sorularını sırayla tüm çocuklarına sordu. Çocuklarından hiç birisi sorulara doğru cevap veremedi. En son olarak çocuklarından en küçüğü olan Süleyman’ı çağırdı ve soruları ona da sormaya başladı. Hz. süleyman a.s sorularının hepsine doğru cevap verdi. Bunun üzerine Davut peygamber, Süleyman'ı tebrik ettikten sonra bu yüzüğü Hz. Süleyman a.s verdi.

Hz. Süleyman a.s bu yüzüğün gücü ile cinlere, hayvanlara, tabiata hükmederdi. Bu yüzüğün daha sonra şeytani cinler tarafından çalındığı ve bu şekilde Hz. Süleymanın gücünü ve hükmünü kaybettiği ve bu şekilde yeryüzünde karmaşanın yaşandığı, daha sonra Hz. Süleyman tekrar yüzüğünü ele geçirdiğinde, gücünü kazanarak yer yüzündeki karmaşaya son verdiği bilinmektedir.