İLETİŞİM : 0530 120 47 97

Spiritualizm

Ruhçuluk olarak bilinir. Spiritüalizm, latince kelime anlamı “ruh” anlamına gelen “spiritualis” sözcüğünden türetilmiştir. Spiritüalizm, madde ötesi, ruhsal ve gerçek olandır. Spiritüalizmin ele aldığı konular genellikle uyanış, en büyük güç, tanıma ve anlayıştır.

Genellikle pek çok grup ve akımlar kendilerine spiritüalist adını vermekteyse de aralarındaki en temel nokta, ruh denilen manevi bir unsurun varlığını kabul etmeleri olmuştur.

Spiritüalizm, felsefecilere göre, anlama, bilme, tanıma, maneviyat, inanç, hoşgörü, derin saygı ve düşünceli olma, hissetme, kendini ve dünyayı bilerek, dış çevreyi algılama olarak tanımlarlar.

Din psikolojisinde spiritüalizm, maneviyata yönelme anlamına gelmektedir. Din psikologlarına göre, Spiritüalizm’e yönelen kişiler tamamen bencillikten uzaklaşır ve kendisini dine adamış kişilerdir.

Kısaca spiritüalizm, materyalizmin karşıtı olarak bilinmektedir. Yani maddesel olmayan, madde ötesi ruhsal, fakat anlaşılır gerçeklik olarak kabul edilmiştir. Dinlerde de geçen Spiritüalizm kavramı takva, tanrıya giden bir yol olarak da ele alınabilmektedir.